Balik Sjomga Orange

CHF 60.75

216g – 324g
225.00 CHF / kg